Някои от хората, които изучаваме в нашите курсове

Etnografski oblasti i nosii

Добруджанска област

Добруджанският танц като цяло е бавен и тежък, със силно подчертани движения. Характерно за този стил е играта с тялото и раменете – както при жените, така и при мъжете. Добруджанецът танцува приклекнал или приседнал, като често е наклонен назад. Движенията при танците са насочени главно към земята, като по този начин той показва силната връзка с нея.

Варненско

Куцата

Сборенка


 

Пиринска област

Пиринската област се различава ярко от другите области, тъй като е силно повлияна от съседните страни и техните обичаи. Тук почти всяка песен си има хоро. Жените играят в бавно до умерено темпо, с ниски и провлачени стъпки, докато тялото е изправено. За бавна игра допринася и тежкият женски костюм. При мъжете има много скокове, клякания и въртения, съчетани със сложни движения.

Арап

Айдар

Джангурица

Кулско

Малешевско

Мелнишко

Старо банско

Ширто


 

Родопска област

Повечето родопски танци са бавни и сравнително прости от гледна точка на движения. При тях също преобладава силното емоционално изпълнение. Играе се често на бавни и тъжни песни. Жените играят сдържано, винаги в сгъстена редица, близо една до друга. Мъжете играят с по-широки стъпки, клякания и коленичения.

Сворнато


 

Северняшка област

Северняшките танци се изпълняват с лекота и свобода. Движенията са съсредоточени главно в краката и са пружиниращи, при което ръцете се размахват волно и нашироко. Участие в танца вземат и главата, и тялото. Типични за този регион са хората в размер 2/4. Повечето от тях започват в бавно темпо и постепенно забързват.

Ганкино

Дайчово

Дунавско

Еленино

Пайдушко

Северняшко

Чичовото


 

Тракийска област

Тракиецът играе леко приклекнал, с плавни и пружиниращи движения. Най-характерно за този регион е силно подчертаната игра с ръце. Те имат специфична изява и при мъжете и при жените. Тракийката играе с лекота в ръцете, при което използва движения от бита – месене на тесто, точене. Мъжките движения на ръцете като цяло също са плавни и освободени от напрежение; но при ръченицата също се срещат сложни и бързи пляскания.

Бачковско

Бучимиш

Дядо Добри (Боалийско)

Копаница

Криво садовско

Право тракийско

Тракийска ръченица

Трите пъти

Щеркольовата


 

Шопска област

Шопските танци се отличават най-вече със своята бързина и енергичност. Почти всички хора от тази област се играят „на пояс“. Движенията са динамични и пъргави, като често са насочени към земята; сякаш шопът я гази и мачка. Танците от този регион са изпълнени с много емоционалност, подчертаната от честите подвиквания на мъжете.

Граовско

Йовино

Копчето

Новоселско

Петрунино

Селско шопско

Ситно шопско

Четворно


No comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>